Concurs: KRUK îţi face cinste cu masa de Paşte

Avem un nou concurs cu 10 premii pentru tine, participă şi câştigă unul! În cadrul concursului „KRUK îţi face cinste cu masa de Paşte” poţi câştiga bonuri Sodexo în valoare de 500 lei cu care poţi cumpăra alimente, cadouri, haine, gadget-uri sau alte produse de la partenerii Sodexo.

Perioada în care poţi participa la concurs: 1 februarie 2021, începând cu ora 08:00 – 15 aprilie 2021, până la ora 16:00.

Pentru a te înscrie în concurs trebuie să semnezi un angajament de plată (îţi alegi chiar tu ce rate lunare vrei să plăteşti şi primeşti 10% reducere din întreaga datorie) şi să plăteşti online prima rată. Contactează-ne pentru detalii sau intră direct pe e-KRUK.ro şi accesează-ţi contul de utilizator!

chat kruk LIVE-CHAT (de luni pâna vineri, în intervalul orar 9:00 – 17:00);
reapelare gratuita kruk Serviciul de reapelare disponibil gratuit (te contactăm telefonic în doar câteva minute, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 19:00 şi sâmbăta, în intervalul orar 9:00 – 14:00);
Apelare – formând *KRUK (*5785) sau 0374 394 444, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 19:00 şi sâmbăta, în intervalul orar 9:00 – 14:00. *Te informăm că numerele de telefon menţionate anterior sunt înrolate în reţeaua Orange, iar apelul este taxat cu tarif normal în funcţie de furnizorul tău de servicii de telefonie şi de tipul de abonament ales.
email kruk E-mail la adresa info@e-kruk.ro.

Regulamentul oficial al concursului „KRUK îţi face cinste cu masa de Paşte!”

Art. 1 Organizatorul concursului

1.1. Organizatorul Concursului „KRUK îţi face cinste cu masa de Paşte!” (denumit în continuare „Concursul”) este compania KRUK România S.R.L persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii 165 Clădirea TN Office 2, etajele 7, 8, 9, sector 3 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3301/2007, având CUI nr. 21114156, atribut fiscal RO, reprezentată prin Doamna Cosmina Marinescu, Director General, denumită în continuare „Organizator”.

1.2. Prin acest concurs încurajăm clienţii KRUK România SRL (numiţi în continuare „Participanţi”) să plătească datoria folosind canalele de plată online puse la dispoziţie de KRUK.

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului.

Art. 2. Durata Concursului

2.1. Concursul se va desfăşura în perioada 1 februarie 2021, începând cu ora 08:00 – 15 aprilie 2021, până la ora 16:00.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Condiţii de înscriere a Participanţilor:

a) Sunt înscrişi în concurs clienţii ale căror creanţe sunt deţinute sau gestionate de KRUK România SRL pentru societăţi din Grupul KRUK, care semnează un angajament de plată şi achită online prima rată din angajament, prin una din metodele puse la dispoziţie de KRUK România (din contul creat în platforma e-KRUK.ro, plată pe platforma e-KRUK fără înregistrare sau plată prin link transmis prin SMS sau email în urma unei conversaţii telefonice sau vizite), în perioada de desfăşurare a concursului;

b) Clientul să nu se afle într-o procedură de executare silită pentru recuperarea creanţei;

c) Clientul să nu aibă un angajament de plată activ, în derulare cu o societate creditoare din cadrul Grupului KRUK;

d) Să nu fie angajaţi ai Grupului KRUK.

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului

Participanţii se vor înscrie în concurs astfel:

4.1. Vor accesa platforma https://system.e-KRUK.ro în perioada de desfăşurare a concursului sau vor contacta un agent al Organizatorului pentru a stabili angajamentul de plată;

4.2.  Vor achita online către Organizator contravaloarea primei rate din angajamentul de plată stabilit si semnat în perioada concursului, prin intermediul metodelor de plată puse la dispoziţie de Organizator;

4.3.  Participanţii vor primi astfel o şansă în concurs;

4.4.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de desfăşurare a concursului, prin notificare pe  platforma e-KRUK.ro şi realizarea anexei specifice.

Art. 5. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi ridicarea premiilor

5.1.  În cadrul Concursului se vor acorda premii participanţilor câştigători, conform regulilor din prezentul Regulament (denumite în mod colectiv „Premiile”). Premiile vor fi acordate de către Organizator şi vor fi în valoare totală brută de până la 5.000 RON.

5.2.  Premiul pentru un câştigător va consta în vouchere cadou Sodexo în valoare totală de până la 500 lei, TVA inclus.

5.3.  Premiile se vor acorda pentru 10 participanţi denumiţi mai departe „câştigători” aleşi transparent prin aplicaţia software random.org unde participanţii vor fi introduşi în ordinea efectuarii plăţilor pentru concurs. Pentru a ilustra transparenţa desemnării, Organizatorul va posta un conţinut video cu extragerea câştigătorilor pe pagina oficială de Facebook KRUK România, utilizând această aplicaţie. Cu toate acestea, în timpul extragerii nu se vor divulga date cu caracter personal ale participanţilor.

5.4.  Extragerea câştigătorilor va avea loc după finalizarea concursului, cel târziu pe 22 aprilie 2021. Se vor extrage 10 câştigători şi 10 persoane considerate rezerve, aleşi în ordine consecutivă din lista oferită de random.org.

5.5.  După desemnarea câştigătorilor, Organizatorul îi va contacta pe aceştia folosind datele de contact disponibile în următoarea zi lucrătoare de la extragere. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu răspund în termen de 72 de ore la mesajul de desemnare a premiilor, aceştia vor fi descalificaţi şi premiile vor fi oferite persoanelor considerate rezerve, în ordinea consecutivă în care au fost extrase. Premiile vor fi expediate in maxim 10 zile lucrătoare din momentul confirmarii castigatorilor prin firma de curierat rapid cu confirmare de primire.

Art. 6. Soluţionarea divergenţelor

6.1. În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legătură cu desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 7. Taxe şi impozite

7.1.  Impozitele datorate în urma acordării acestor premii vor fi calculate, declarate şi achitate de către Organizator în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare la data acordării premiilor. Orice alte taxe şi declaraţii fiscale cu referire la aceste premii, care intervin în legislaţie după această dată, cad în sarcina Câştigătorului.

Art. 8. Diverse

8.1. Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Costurile cu livrarea premiilor sunt în sarcina Organizatorului.

8.3. Câştigătorii care îşi au domiciliul în Târgovişte sau Bucureşti vor merge la sediile Organizatorului din Târgovişte, respectiv Bucureşti pentru a ridica premiile.

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Organizatorul prelucrează datele clienţilor în conformitate cu Nota de informare privind protecţia datelor personale disponibilă la următorul link:  https://system.e-KRUK.ro/app/policy.

9.2. Participanţii la concurs sunt exclusiv clienţi ale căror creanţe sunt deţinute sau gestionate de KRUK România SRL pentru societăţi din Grupul KRUK, astfel că datele participanţilor la concurs sunt în strânsă legătură cu datele deţinute pentru fiecare client în parte sau înscrise de acesta în platforma https://e-KRUK.ro. Datele prelucrate în vederea desfăşurării concursului, sunt de identificare (nume, prenume şi adresă) şi date de contact (e-mail şi numărul de telefon).

9.3. Datele personale ale participanţilor la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului în interes legitim şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, având următoarele scopuri: 1. organizarea şi desfăşurarea Concursului 2. desemnarea şi validarea câştigătorilor 3. atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

9.4. Participanţii declară că au fost informaţi că Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar şi direct de către Participanţi în scopul includerii acestor date cu caracter personal în bazele de date ale acestuia în scopul participării la Concurs, identificării şi validării ca şi câştigători, înmânării şi primirii premiilor. Participanţii au înţeles că fără prelucrarea acestor date cu caracter personal Organizatorul nu poate asigura desfăşurarea Concursului.

9.5. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare şi nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Fiecare participant confirmă că a înţeles că pentru tragerea la sorţi este folosită aplicaţia random.org. Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie.

9.6. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-13); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opoziţie (art.21); dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilări (art. 21). De asemenea, persoana vizată poate depune o plângere în faţa autorităţii competente.

9.7 Participarea la concurs, precum şi aprobarea rezultată în vederea prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul realizării acestuia, este voluntară.

ORGANIZATOR:

KRUK România S.R.L.

Consimţământ pentru prelucarea datelor cu caracter personal

Stimate client,

Având în vedere dispoziţiile art. 7 coroborat cu art. 13, prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC, dorim să te informam despre modul şi termenii de procesare a datelor cu caracter personal.

Te rugăm să regăseşti mai jos informaţii revelante în vederea exprimării consimţământului. În situaţia în care ai întrebări adiţionale informaţiilor prezentate, îţi oferim datele de contact ale Ofiţerului de protecţia datelor în vederea lămuririi acestor aspecte.

Administratorul procesării datelor cu caracter personal

Administratorul datelor tale cu caracter personal este KRUK România S.R.L. cu sediul în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, subsol, parter şi etajele 7, 8, 9, sector 3, Bucureşti, 030133, Cod unic de înregistrare (CUI) şi atribut fiscal RO 21114156, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/3301/2007.

Responsabilul de protecţia datelor- DPO

KRUK România S.R.L a desemnat un Ofiţer de protecţia a datelor cu caracter personal, pe care îl poţi contacta referitor la aspectele legate de procesarea datelor tale, precum şi la exercitarea drepturilor pe care le deţii conform Regulamentului 679/2016. Datele de contact ale acestuia sunt: dpo@kruk.com.ro

Scopurile şi temeiurile juridice în baza cărora sunt procesate datele

În scop de participare la Concursul „KRUK îţi face cinste cu masa de Paşte!”, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale: 1. organizarea şi desfăşurarea Concursului 2. desemnarea şi validarea câştigătorilor 3. atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

Categoriile de date cu caracter personal procesate

 • Date cu caracter personal având funcţie de identificare a participanţilor, cuprinzând: numele şi prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Datele tale personale pot fi procesate de următorii Destinatari după cum urmează:

 • Datele Personale pot fi accesate de angajaţii KRUK ROMÂNIA SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul intern al societăţii.
 • Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare şi nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie.

Drepturile pe care le poţi exercita asupra procesării datelor cu caracter personal

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condiţiilor specificate în Regulamentul 679/2016 îţi poţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale care te privesc;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex. atunci când conteşti exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);
 • Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
 • Dreptul de a te opune prelucrării;
 • Dreptul de a-ţi retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ai consimţit anterior;
 • Dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către KRUK ROMÂNIA SRL pentru ştergerea evidenţelor datelor personale din mediul on-line;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor tale personale către un alt operator de date personale desemnat de tine;
 • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice intrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către KRUK ROMÂNIA SRL a datelor personale, te rugăm să ne contactezi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele tău, adresa poştală sau de e-mail (în funcţie de modalitatea prin care doreşti să comunicăm), numărul tău de telefon precum şi scopul cererii tale.

Ne poţi contacta:

– Prin e-mail – la adresa: dpo@kruk.com.ro sau

– Prin poştă – la adresa din Târgovişte, Bld. Independenţei nr. 2C, jud. Dâmboviţa la sediul KRUK România SRL

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecţia datelor tale – poţi găsi pe pagina web https://ro.kruk.eu, a companiei – secţiunea Protecţia Datelor Personale.